PRZETARGI

Allper nie bierze udziału w zamówieniach publicznych. Udzielamy pełnego wsparcia Naszym Partnerom na każdym etapie postępowania przetargowego.

WYCENY

Aby otrzymać wycenę należy przesłać edytowalny formularz ofertowy oraz określić rodzaj wycenianych produktów zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie przetargów dostępnym u każdego opiekuna handlowego. Dla każdego przetargu ustalamy najniższe możliwe ceny (biorąc pod uwagę ilość produktów, systematyczność zamówień oraz dostępność produktów/komponentów na rynku). Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen przez cały okres realizacji danego przetargu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oferujemy wsparcie w określeniu wymagań stawianych przez instytucje organizujące przetargi. W celu wyszczególnienia wytycznych opisujących specyfikę zamawianego produktu niezbędnych do realizacji przetargu prosimy przesłać SIWZ z opisem przedmiotu zamówienia.

DOKUMENTACJA

Dla potwierdzenia parametrów produktów marki EXPRESSION udostępniamy dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ lub określone przez Państwa przed dokonaniem wyceny. Ze względu na brak usystematyzowania prawnego w Polsce odnośnie materiałów eksploatacyjnych, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia spełnienia specyficznych wymagań Zamawiającego w tym dotyczącego dokumentów.

UWAGA

  • Wszystkie dokumenty dotyczące produktów marki EXPRESSION oraz poszczególnych wycen udostępniane są jednorazowo i służą wyłącznie w zakresie danej sprawy/postępowania.
  • Archiwizowanie oraz wielokrotne używanie dokumentów bez wiedzy Allper jest kategorycznie zabronione.
  • Wszelkie oświadczenia wystawione przed 2013r. dotyczyły postępowań oraz sytuacji sprzed 2013 roku i nie mogą być poręczeniem ani gwarancją w obecnych sytuacjach. W celu uzyskania poręczenia parametrów technicznych i innych prosimy o kontakt.

GWARANCJA

Gwarantujemy stabilność cen oraz jakości dla produktów ujętych w wycenie. Zamówienia składane w celu realizacji wygranych przetargów są objęte standardowym pakietem gwarancyjnym.

Menu